Biuletyn Informacji Publicznej  Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Królowej Jadwigi w Połańcu  gimpolaniec.internetdsl.pl
Informator
Dane
Status prawny
Informacje bieżące
Kierownictwo
Dyrektor
Wicedyrektor
Zasady funkcjonowania
Statut
Struktura organizacyjna
Regulamin
Ewidencje, rejestry, archiwa
Mienie szkoły
Budżet
Działalność szkoły
Inne
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian (archiwalny)
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wicedyrektor strona główna 
Wicedyrektor
 
Osoba mgr Wiesława Trojanowska
Stanowisko / funkcja wicedyrektor
Pełniący obowiązki
Województwo świętokrzyskie
Powiat staszowski
Gmina Połaniec (gmina miejsko-wiejska)
Miejscowość Połaniec
Ulica Ulica ŻAPNIOWSKA
Numer domu 1
Kod pocztowy 28-230 Połaniec
Telefon (15) 865-14-54
Faks (15) 865-14-54
Godziny dyżuru  
od 07:00
do 14:00

Kompetencje
1) zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności,
2) opracowuje arkusz organizacyjny gimnazjum,
3) układa tygodniowy rozkład zajęć szkolnych,
4) opracowuje kalendarz imprez i uroczystości szkolnych,
5) przygotowuje harmonogram hospitacji,
6) sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami,
7) prowadzi księgę ewidencji uczniów,
8) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów,
9) wnioskuje do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla tych nauczycieli, których bezpośrednio nadzoruje,
10) sporządza wykaz zastępstw za nieobecnych nauczycieli,
11) wykonuje inne czynności i zadania zlecone przez dyrektora gimnazjum,
12) współpracuje z radą rodziców,
13) współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
14) współpracuje z ośrodkiem pomocy społecznej,
15) nadzoruje pracę biblioteki i świetlicy szkolnej.
 

 
Informację zaktualizowano 2008-01-09 22:05:36, wprowadzający: Teresa Sojda
wersja do druku