Biuletyn Informacji Publicznej  Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Królowej Jadwigi w Połańcu  gimpolaniec.internetdsl.pl
Informator
Dane
Status prawny
Informacje bieżące
Kierownictwo
Dyrektor
Wicedyrektor
Zasady funkcjonowania
Statut
Struktura organizacyjna
Regulamin
Ewidencje, rejestry, archiwa
Mienie szkoły
Budżet
Działalność szkoły
Inne
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian (archiwalny)
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ewidencje, rejestry, archiwa strona główna 
Ewidencje, rejestry, archiwa
Lista Rejestrów / Ewidencji / Archiwów 

 Rejestry 

Nazwa
 Rejestr zatrudnionych pracowników
Sposób udostępnienia
 Zgodnie z obowiązującymi przepisami

Nazwa
 Rejestr legitymacji ubezpieczeniowych
Sposób udostępnienia
 Zgodnie z obowiązującymi przepisami

Nazwa
 Rejestr legitymacji dla nauczycieli dojeżdżających
Sposób udostępnienia
 Zgodnie z obowiązującymi przepisami

Nazwa
 Rejestr legitymacji szkolnych uczniów
Sposób udostępnienia
 Zgodnie z obowiązującymi przepisami

Nazwa
 Rejestr wydawanych zaświadczeń
Sposób udostępnienia
 Zgodnie z obowiązującymi przepisami

Nazwa
 Dzienniki korespondencyjne
Sposób udostępnienia
 Zgodnie z obowiązującymi przepisami

Nazwa
 Księgi inwentarzowe
Sposób udostępnienia
 Zgodnie z obowiązującymi przepisami

Nazwa
 Księga materiałowa
Sposób udostępnienia
 Zgodnie z obowiązującymi przepisami

Nazwa
 Rejestr nagród przyznawanych nauczycielom, pracowników administracji i obsługi
Sposób udostępnienia
 Zgodnie z obowiązującymi przepisami

Nazwa
 Rejestr konkursów
Sposób udostępnienia
 Zgodnie z obowiązującymi przepisami

Nazwa
 Rejestr druków ścisłego zarachowania
Sposób udostępnienia
 Zgodnie z obowiązującymi przepisami

Nazwa
 Rejestr aktu nadania stopnia awansu zawodowego
Sposób udostępnienia
 Zgodnie z obowiązującymi przepisami

Nazwa
 Rejestr kart urlopowych pracowników administracji i obsługi
Sposób udostępnienia
 Zgodnie z obowiązującymi przepisami

Nazwa
 Rejestr kontroli metodycznej
Sposób udostępnienia
 Zgodnie z obowiązującymi przepisami

Nazwa
 Rejestr kontroli sanitarnej
Sposób udostępnienia
 Zgodnie z obowiązującymi przepisami

Nazwa
 Rejestr wydawanych kart rowerowych
Sposób udostępnienia
 Zgodnie z obowiązującymi przepisami

Nazwa
 Rejestr zaświadczeń lekarskich i zaświadczeń przydatności
Sposób udostępnienia
 Zgodnie z obowiązującymi przepisami

Nazwa
 Rejestr delegacji pracowników
Sposób udostępnienia
 Zgodnie z obowiązującymi przepisami


Ewidencje

Nazwa
 Księga uczniów
Sposób udostępnienia
 Zgodnie z obowiązującymi przepisami

Nazwa
 Księga ewidencji dzieci
Sposób udostępnienia
 Zgodnie z obowiązującymi przepisami

Nazwa
 Ewidencja czasu pracy nauczycieli, pracowników administracji i obsługi
Sposób udostępnienia
 Zgodnie z obowiązującymi przepisami

Nazwa
 Księgi protokołów posiedzeń Rady Pedagogiczne
Sposób udostępnienia
 Zgodnie z obowiązującymi przepisami

Nazwa
 Ewidencję wydawanych świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń OKE w Łodzi
Sposób udostępnienia
 Zgodnie z obowiązującymi przepisami

Nazwa
 Ewidencję akt osobowych pracowników
Sposób udostępnienia
 Zgodnie z obowiązującymi przepisami


Archiwa

Nazwa
 Korespondencja przychodząca
Sposób udostępnienia
 Zgodnie z obowiązującymi przepisami

Nazwa
 Korespondencja wychodząca
Sposób udostępnienia
 Zgodnie z obowiązującymi przepisami

Nazwa
 Kopie faktur
Sposób udostępnienia
 Zgodnie z obowiązującymi przepisami

Nazwa
 Kopie zgłoszeń wypadków uczniów
Sposób udostępnienia
 Zgodnie z obowiązującymi przepisami

 
Informację zaktualizowano 2006-12-06 11:36:31, wprowadzający: Administrator gmina.pl
wersja do druku